Apie tarpdisciplininę kūrybą

Pokalbis su Jūra Elena Šedyte apie tarpdisciplininės kūrybos formas, meninių veiklų (ne)kategorizavimus ir performatyvius solo pasirodymus.

Podcast’e panaudoti autorės muzikos fragmentai, gavus jos sutikimą. Pilnus kūrinius galite pasiklausyti paspaudę ant nuorodų:

Nuotr. Vismantės Ruzgaitės
  1. Jūra Elena Šedytė Soundcloud
    https://soundcloud.app.goo.gl/KvBp
  1. SEALED: Jūra Elena Šedytė
    https://youtu.be/c6DcSBwXmR4