Saksofonas

Mindaugas Apulskis, saksofonininkas, kompozitorius, pedagogas, džiazo ir improvizacinės muzikos atlikėjas, patirties įgavo ne tik Lietuvos, bet ir įvairiuose Nyderlandų bei JAV muzikiniuose projektuose.

„Aktyviam pedagogui kartais tenka nukrypti nuo pamokų grafiko, bet tik dažnai būdamas scenoje galiu perteikti savo mokiniams muzikos atlikimo patirtį ir scenos naujienas.”

Muzikos atlikimas: saksofonas

Mokymo procesas

Uždaviniai tikslams pasiekti parenkami pagal individualius studento gabumus, ugdant ir stiprinant silpnąsias grandis. Vertinamas bendradarbiavimas, bei grįžtamasis ryšys tiek iš studento, tiek iš dėstytojo pusės. Teorija integruojama praktikoje, nuosekliai išaiškinami jos panaudojimo būdai skirtingose atlikimo specifikose. Atsižvelgiama į studento požiūrį ir muzikines patirtis, bandant jas išplėsti, o ne įdiegti vieną sistemą. 

Mokymo būdas

  • Nuoseklus instrumento pažinimas (teorinis ir praktinis). 
  • Patirtinis mokymasis, kai studentas mokosi iš dėstytojo patirties ir iš savo paties patirtų sėkmių  bei nesėkmių. 
  • Kūrybiška aplinka, kurioje derinama studento fantazija su praktiniais kompozicijos gebėjimais.

Mindaugo Apulskio pamoka