Apie mus

„Jazz Academy” vizija gimė iš idėjos pritraukti talentingų žmonių, skatinti jų meninę išraišką ir sudaryti sąlygas dalyvauti koncertinėje veikloje.

Ko mes siekiame?
Propaguoti džiazo, ritminę ir improvizacinę muziką, plėsti jos gerbėjų bendruomenę, gerinti muzikos supratimą ir atlikimą, užsiimti mokymu ir švietimu.

Kokia mūsų veikla?
Tai kūrybiškumą skatinantis mokymas, atlikėjo įgūdžių tobulinimas, dalyvavimas koncertinėje veikloje, muzikinių projektų ir seminarų organizavimas.

Kokius uždavinius sau keliame?
Organizuoti muzikos ugdymo procesą, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius ir gebėjimus, skatinti besimokančiųjų saviraišką per improvizacijos meną, užtikrinti aukščiausią mokymo kokybę.

Kokių mokinių tikimės?
Kūrybiškų, smalsių, muzikaliai maištaujančių ir akademiškai mąstančių jaunų žmonių.