Anthony Braxtonas savo muziką įvardina abstrakčiu terminu Creative Music, kuris yra labiau muzikos kūrimo ir supratimo principas nei žanras. Garso menininkas Christopher DeLaurentis (1967) savo straipsnyje (2001) šį terminą apibrėžia kaip komponuotą arba improvizuotą muziką, kuri nagrinėja aktualius ar neišspręstus šio meto muzikos klausimus: polifoninio ir politemporalaus ritmo, garso judėjimo erdvėje, socialinio performanso kontekstus, iš […]

Anthony Braxton’o veikla neapsiriboja vien muzikos kūrimu ir atlikimu, jis taip pat užsiėmė edukacine veikla bei muzikos –– kaip mokslo –– tyrinėjimu. Jo platus požiūris į muzikos meną ir savęs, kaip universalaus muzikanto, ugdymas persmelkė visą jo būtį –– tai jautėsi net ir  kitose jo veiklose, pvz., šachmatai, kurie sunkiais gyvenimo momentais jį traukdavo iš […]

Gyvenimo aplinkybės  Anthony Braxtonas – pripažįstamas kaip vienas svarbiausių muzikantų, edukatorių bei kūrybingų mąstytojų per paskutinius 50 metų. Ypač gerbiamas improvizacinės ir eksperimentinės muzikos bendruomenėse dėl savo revoliucinio įnašo ir naujos muzikinės kokybės išvystymo.  Anthony Braxtonas gimė Čikagoje 1945-aisiais metais. Jo muzikinis kelias prasidėjo paauglystėje kai pradėjo groti klarnetu ir saksofonu. Būdamas 19-os metų buvo […]